כל ילד בישראל זכאי לממש את הפוטנציאל הטמון בו מבלי לוותר על זהותו. קרן ילדנו מחשיבה את הנושא החברתי כנושא הקריטי ביותר לעתידה של ישראל.
היא אימצה תכנית, שבמרכזה עומדת מחויבות לסגירת הפערים בין אלה שגורלם הציב אותם מעבר לחומת הברזל הסוציו-אקונומית, החוסמת בפניהם את הגישה למאגרי המידע והחינוך, לבין אלה שזכו להיוולד מהעבר השני, ובשל כך זוכים לקידום בהווה ובעתיד מבטיח. סגירת הפערים או, למצער, צמצומם, אינה מטרה היכולה להתקיים ללא מאמץ.

קרן ילדנו מרכזי תקוותנו

צרו איתנו קשר